Vad är grejen med Albert Einstein?

Foto: TT

Han utsågs till århundradets person av Time Magazine, blev erbjuden presidentposten i Israel och förändrade fysiken för alltid. I dag är det 73 år sedan Albert Einstein, relativitetsteorins fader, lämnade rumtiden.

Få människor når så stor framgång att bara deras namn blir en symbol för genialitet. Einstein lyckades, men hur?

När 1900-talet börjar är Einstein 21 år gammal. Han har sagt upp sitt tyska medborgarskap för att slippa tjänstgöra i armén och flyttat till Zurich, i Schweiz, där han avslutar sin utbildning i fysik. Att hitta ett jobb visar sig dock svårt och Einstein får ta vad han får - en tjänst som kontorist på patentverket i Bern, långt från fysiken han snart kommer revolutionera.

I efterhand kallas 1905 för Einsteins mirakelår. Vid sidan av jobbet släpper han inte fysiken, utan publicerar flera uppsatser. En handlar om fotoelektrisk effekt och kommer ge honom Nobelpriset i fysik 16 år senare. Trots det hamnar den i skymundan bland hans andra upptäckter.

Han presenterar bland annat sin kända formel E=mc2, som i den speciella relativitetsteorin beskriver sambandet mellan massa och energi. Kort sagt säger formeln att energi och massa kan byta plats. På så sätt kan energi lagras i ett föremåls massa för att senare släppas fri. Man kan tänka att alla ämnen vi ser i själva verket är lagrad energi med potential att frigöras. Ju större massa, desto mer energi.

Det motsatta exemplet på Einsteins formel är solen. Mängder av av massa i form av väte försvinner hela tiden från solen och omvandlas till energin vi på jorden tar del av som ljus och värme.

Allt är relativt

För oss på jorden verkar tiden konstant. Klockan går alltid lika fort, men Einstein höll inte med. Han menade att när en kropps hastighet ökar och närmar sig ljusets hastighet, förändras tiden. Den går långsammare.

Einsteins tanke förklaras oftast med det som kallas tvillingparadoxen. Av två tvillingar skickas en i väg i ett rymdskepp medan den andra stannar kvar på jorden. När skeppets hastighet ökar, saktas tiden ner och tvillingarna åldras olika fort.

Vid 99,9 procent av ljusets hastighet går tiden mer än tjugo gånger långsammare för rymdresenären än jordbon. När den ena tvillingen återvänder till jorden efter fem år, är hon fem år äldre än när hon gav sig av. Hennes syster däremot, är 110 år äldre.

Anledningen att teorin verkar galen för oss på jorden är att vi aldrig når tillräckligt hög hastighet för att förändra vår tidsuppfattning.

Gravitation 2.0

Efter upptäckterna 1905 blev Einstein en berömd vetenskapsman. Ändå var han inte helt nöjd. Han förstod att den speciella relativitetsteorin inte gick ihop med den bild av gravitationen som dominerat ända sedan 1600-talet och Isaac Newton. Någon av teorierna behövde justeras.

Newton förklarade varför planeterna rör sig runt solen genom att föreställa sig universum som ett rum där en kraft drar objekt mot varandra. Han menade att föremål rör sig rakt framåt tills denna gravitationskraft böjer deras bana.

Med en enkel tanke förändrade Einstein den uppfattningen helt. Gravitationen finns inte i rummet. Gravitationen är rummet. Einstein menade att solen böjer rummet omkring sig. Planeterna kretsar alltså inte kring solen för att en mystisk kraft tvingar dem, uta

Istället för att gravitationen drar planeterna runt solen, menade Einstein att solen kröker omgivningen och att planeterna enbart fortsätter rakt fram i ett böjt rum.

Det kanske låter komplicerat, men fungerar ungefär på samma sätt som om man lägger ett bowlingklot i mitten av en studsmatta. Klotet gör mattan djupare och en tennisboll med tillräckligt hög hastighet kommer cirkulera runt klotet inte för att en kraft drar in tennisbollen, utan för att klotet har påverkat rummet den färdas i.

Einstein presenterar sin teori 1915 och fyra år senare bekräftar astronomer den. Då är första världskriget äntligen över och Einsteins kritiska inställning till kriget gjorde att hans upptäckt inte bara firades i Tyskland utan hela Europa. Hans vilda, okammade hår gör att han bryter med den traditionella bilden av en vetenskapsman och gör honom till en ikon.

Flykt från nazisterna

Men de fredliga vindarna i Europa varar inte länge. När Hitler kommer till makten i Tyskland beslutar Einsteins sig för att hans judiska bakgrund gör läget för farlig och han lämnar sitt hemland för att flytta till USA.

I ett brev varnar han president Franklin D. Roosevelt för en eventuell tysk atombomb. Brevet resulterar i det amerikanska Manhattanprojektet och senare bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 1945. Senare beskriver fredsikonen Einstein händelsen som ett av sitt livs största misstag.

USA provspränger atombomb vid Bikiniatollen i Stilla Havet.
USA provspränger atombomb vid Bikiniatollen i Stilla Havet.

Beslutet hindrar däremot inte Israels första president Chaim Weizmann från att kalla Einstein “den störste levande juden”. När Weizman lämnar sin post 1952 får Einstein erbjudandet att bli hans efterföljare. Men relativitetens fader avböjer. Han saknar vana att jobba med människor, säger han.

Tre år senare, den 18 april 1955 dör Einstein 76 år gammal. Hans upptäckter lever vidare och hjälper nya generationer forskare föra den fysikens fackla vidare. Den italienske fysikern Carlo Rovelli sparar inte på krutet när han beskriver Einsteins bedrifter:

“Det finns absoluta mästerverk som berör oss djupt, Mozarts Requiem, Odysséen, Sixtinska Kapellet, Kung Lear… Att uppfatta deras storhet kan kräva en lärlingstid. Men belöningen är ren skönhet. Och inte bara det: våra ögon berikas med en ny blick på världen. Den allmänna relativitetsteorin, Albert Einsteins juvel, är en sådan.”

Mer från: Vetenskap
Mer från Läget