Unik våldtäktsdom kopplad till människohandel

Foto: Susanna Persson Öste / TT

En 69-årig man köpte sex av en kvinna som var utsatt för människohandel. Nu dömer Uppsala Tingsrätt mannen till det nya brottet oaktsam våldtäkt till fängelse i ett år. Det är första gången den typen av gärning prövas rättsligt enligt den nya sexbrottslagen.

En kvinna kom förra sommaren till Sverige från Rumänien. Hon fördes hit av två män i syfte att prostitueras. En av männen ska ha fått kvinnan att tro att hon och han hade en kärleksrelation, den andre mannen ska ha dödshotat, kränkt och slagit kvinnan för att behålla kontrollen av henne.  De båda männen döms för till fängelse tre år och fyra månader respektive två år och tio månader och ska även utvisas ur landet efter det att de avtjänat sina straff. De ska också betala skadestånd till kvinnan. I Sverige såldes kvinnan till en lång rad män

En av sexköparna, en 69-årig man, döms för sexköp och oaktsam våldtäkt då han förstått att kvinnan var utsatt för människohandel, och att hon därför inte deltog frivilligt. Tingsrätten menar att "bevisningen räcker inte till för att kunna döma honom för uppsåtligt brott, dvs. våldtäkt. Däremot är det bevisat att han har varit grovt oaktsam i förhållande till den omständigheten att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och inte kunnat medverka frivilligt."

Det är första gången någon döms för oaktsam våldtäkt i ett sådant här fall enligt den nya sexualbrottslagstiftningen, som bygger på att sex ska vara just frivilligt. Tidigare har det krävts våld eller tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att en handling ska räknas som våldtäkt.

– Jag kan konstatera att tingsrätten ger bifall till mitt åtal. Sen anser de att bevisningen inte räcker för att fälla mannen för våldtäkt. Jag ska gå igenom domen noggrant för att sen ta ställning om vi kan ta det till hovrätten, säger åklagare Anneli Tirud Wallin till Läget.

Kvinnans målsägarbiträde är nöjd med domen.
– Min klient fick som hon önskade. Det viktiga är att de blir dömda, säger Silvia Ingolfsdottir Åkermark.

Samtliga parter i målet har till den 17 maj på sig att överklaga domen till nästa instans, hovrätten, innan domen vinner laga kraft.

Läget har sökt 69-åringens advokat, Anders Norman, utan framgång.

Mer från Läget