Undervisning på sista april och möjlig lördagsskola i Uppsala kommun

Skolan har tvingats genomföra stora förändringar till följd av det nya coronaviruset. Nu finns en plan för hur man ska klara av gymnasieskolan i Uppsala kommun.

Nya riktlinjer och möjligheter för gymnasieskolan i Uppsala kommun.
Nya riktlinjer och möjligheter för gymnasieskolan i Uppsala kommun.

De flesta gymnasieskolor i Sverige har övergått till distansundervisning vid det här laget. Idag lämnades besked om hur skolorna kan göra för att klara av de pågående gymnasieutbildningarna fram till sommaren.

I ett brev från gymnasiechef i Uppsala kommun, Christine Kastner-Johnson, till medarbetare på gymnasieskolorna ges följande information:

1. Dels kommer undervisning ske den sista april i Uppsala kommun. Sedan decennier tillbaka har gymnasieelever varit lediga på sista april i Uppsala kommun. Motiveringen från kommunens håll är att dels får man mer undervisningstid för eleverna, dels möter man den sociala och polisiära oro som finns för det traditionella firandet med massa ungdomar ute på stan.

2. Datumet för studenten i kommunen bibehålls tills vidare (5 juni) men avslutning för gymnasieelever årskurs 1-2 skjuts upp till 10 juni. Det framgår i dokumentet att man inte kan förutse hur ett eventuellt studentfirande kommer att se ut. En fortsatt dialog förs med sistaårseleverna men som det ser ut kommer inte utspring och annat firande kunna äga rum.

3. Förlängda betygsdatum. Det finns en risk för att inte alla kurser och program hinner klart till sommaren. Därför har Uppsala kommun öppnat för möjligheten att sätta betygen senare än normalt. Men, detta kan innebära problem för ansökningshandläggning till högskolor.

4. Möjlighet för rektorer att schemalägga undervisning på lördagar eller utöka schematid i övrigt. Historisk information. Femdagarsveckan infördes i skolan för så länge sedan som 1968. Man har alltså inte haft skola på lördagar på över 50 år. Men nu är det en möjlighet.

5. Den sista punkten i dokumentet är att gymnasieskolorna har möjlighet att schemalägga den tid som var planerad för nationella proven.

Det återstår att se om ytterligare ändringar i planen kommer göras till följd av det nya coronaviruset.

Christine Kastner-Johnson, gymnasiechef i Uppsala kommun har inte gått att nå för intervju.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget