Studie om svenskars sexliv - fler frågor än svar

En ny studie angående svenskarnas sexvanor har utförts av Folkhälsomyndigheten. I undersökningen utreds flera frågor där svaren borde skapa en oro.

– Vissa svarsresultat är inte acceptabla, säger Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Det mest oroväckande som kommit fram i studien är att många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, samt att hela 39 procent drabbats av sexuella övergrepp.

– Vi hoppas nu att studien ska lägga grunden för en diskussion, säger Johan Carlsson.

Studien genomfördes med 15000 personer i åldrarna 16-84 år, där sex av tio är nöjda med sitt sexliv.

– Men undersökningen visar också att den sexuella aktiviteten är ungefär densamma som när studien från 1996 kom fram, säger Charlotte Deogan, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Enligt Deogan är det intressant att siffrorna är likadana i Sverige efter 23 år, då indikationer finns på att intresset för sex minskat runt om i Europa.

Samtidigt visar det sig att det främst är yngre män och äldre personer av båda könen som är mest missnöjda med sitt sexliv.

Stora könsskillnader

Just nu visar rapporten även rejäla skillnader mellan kvinnor och män i allt från upplevelser i sexlivet till den reproduktiva hälsan. Fler kvinnor upplever att de saknar njutning och intresse för sex samt att de i högre utsträckning upplever fysisk smärta eller har svårare att få orgasm.

Porr är fortsatt störst bland männen. Män som ser på porr är mer missnöjda med sina sexliv i jämförelse med män som inte gör det. I övrigt består mäns missnöje i avsaknad av sexpartner, att man har sex för sällan och att när de har sex får orgasm alldeles för tidigt.

– Det visar att samhällets stereotypiska roller lever kvar. Det finns biologiska skillnader men främst handlar det om hur vi lever våra liv. Kraven är olika på män och kvinnor, säger Maria Bergström, chef för den nationella enheten på RFSU.

– Eftersom skillnaderna är störst i reproduktiv ålder kan man misstänka att barnafödande och att bilda familj har en stor påverkan på sexlivet, säger Deogan.

Charlotte Deogan presenterade tillsammans med Louise Mannheimer Folkhälsomyndighetens resultat.
Charlotte Deogan presenterade tillsammans med Louise Mannheimer Folkhälsomyndighetens resultat.
Mer från: Nyheter
Mer från Läget