Se världen! Arbeta utomlands efter studenten

Att flytta till ett nytt land och ta del av en ny kultur kan förändra livet på många skilda sätt. Många unga känner en längtan efter att få se och uppleva något nytt. För vissa verkar det spännande, men det kan också vara lite skrämmande. Karina Hernström var nitton år när hon flyttade till New Jersey på amerikanska östkusten.

Karina Hernström idag, 53 år.
Karina Hernström idag, 53 år.

För Karina var det inte bara miljöombytet som lockade till att flytta utomlands, det var också möjligheten att få jobb. Karina Hernström var nitton år och hade precis tagit studenten när hon flyttade till USA. Hon åkte dit för att arbeta som barnflicka, nanny, i en familj med två barn sommaren 1987. Hon arbetade där i två år, innan hon valde att sluta för att istället upptäcka USA på egen hand, något hon gjorde genom att resa runt några månader. Under tiden hon var verksam som nanny bodde hon i staden Manasquan i New Jersey. Jag inleder mitt och Karinas samtal med att fråga henne om hon upplevde några svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden i USA.

– Nej, det tycker jag inte. Eftersom svenskar för det mesta är uppskattade och eftertraktade i USA hade jag lätt för att få arbete som nanny. Jag ordnade jobbet redan här hemma i Sverige med hjälp av en förmedling.

Karina, 19 år, som precis har landat i New Jersey.
Karina, 19 år, som precis har landat i New Jersey.

Många unga känner en rädsla för att flytta utomlands. Att hitta bostad, nya vänner och att “passa in” är bara några faktorer som bidrar till att man tvekar att "ta steget". Karinas största oro inför flytten var att hon skulle uppleva svårigheter med språket. Trots att hon redan då var duktig på engelska och hade fått bra betyg i gymnasiet kändes det ändå skrämmande att åka till ett land där man måste förstå och göra sig förstådd på ett annat språk.

– Till en början var det svårt att förstå alla ord trots att jag hade ett bra ordförråd. Vissa personer jag mötte pratade med andra ord och på ett annat sätt än det jag hade lärt mig i skolan. Jag fick fråga mina vänner om det var något ord jag inte förstod, så det gick bra ändå.

Svårigheterna med språket skapade också inledningsvis en viss rädsla för utanförskap hos Karina. Hon berättar att hon till en början kände sig utanför just på grund av att hon inte var lika bra på språket som de infödda, framförallt eftersom de använde slang som hon varken kunde eller förstod.

– Det var också svårt att lära sig att hitta överallt och man visste inte vart man skulle gå för att träffa nya människor, säger hon.

Karina fortsätter att berätta om sin tid som nanny i New Jersey. I samband med att hon flyttade till ett annat land förändrades hennes sociala liv. I början var det svårt att socialisera sig och skaffa nya vänner då ingen pratade svenska och hennes arbete i en amerikansk familj inte gav några naturliga tillfällen att träffa så mycket folk.

– Jag blev tvungen att aktivt söka kontakt med andra människor. Men det var också en rolig utmaning. Efter ett tag var det inget problem att lära känna andra, då man blev presenterad för sina vänners vänner och fick mer flyt vad gäller språket. Med tiden kunde jag slappna av mycket mer, och det var skönt, säger hon.

Jag frågar Karina vad det var med just New Jersey som lockade henne. Hon berättar att det främst var miljöombytet, men också de låga levnadsomkostnaderna. Hon tyckte det var spännande att byta från lilla Vallentuna kommun till en relativt stor amerikansk stad som dessutom ligger nära världsmetropolen New York. För henne var det också på den tiden billigare att leva där än i Sverige, speciellt när det kom till köp av kläder och mat.

– Som nanny fick jag nog mer betalt i USA än vad jag hade fått i Sverige, men sådant beror också på vilken familj man hamnar i. I USA är det vanligt att man bor hemma hos familjen man arbetar hos så att man är lättillgänglig, men det verkar inte vara lika populärt i Sverige. Att vara inneboende är som att ha beredskap hela tiden, vilket gör det logiskt att man ska få mer betalt.

För att få en klarare bild av vad man vill få ut av sin vistelse utomlands tycker Karina att man ska ställa sig några frågor innan man reser iväg. Dessa är: “varför vill jag flytta?, “vad är jag mest rädd för?” och “vill jag göra detta ensam?”. Det här är frågor som hjälpte Karina och det var efter att hon svarat på dem som hon kände att hon verkligen ville åka. Funderar man på detta blir flytten förhoppningsvis inte lika skrämmande utan istället ett roligt äventyr, menar hon. Det är viktigt att förbereda sig.

Avslutningsvis berättar Karina att hennes tid i New Jersey var väldigt givande. Hon fick möjligheten att bygga relationer och träffa människor som hon annars aldrig skulle ha träffat. Amerikanerna var nyfikna på svenskar och intresserade av svenska traditioner. De ville lära sig mer om henne och om Sverige.

Karina hos sin familj i New Jersey.
Karina hos sin familj i New Jersey.

– Eftersom jag var ung och arbetsvillig fick jag snabbt hög status bland både ungdomar och familjer, och jag hade en stark vilja att jobba så mycket som möjligt. Om man inte låter rädslan för “det nya” ta över rekommenderar jag alla som kan, men främst vill, att någon gång i sitt liv prova på att jobba utomlands, avslutar Karina.

Andra läser just nu
Mer från: Personligt
Mer från Läget