Så ska helikoptrarna rädda Sverige från nya storbränder

Foto: Olle Lindeborg

Bränder i Hästveda, Gnosjö och Motala. Nu gör sig fler helikoptrar redo att vattenbomba eldhärdarna för att skydda svenska hem och skogar. På helikopterbasen i Västerås råder full beredskap. Dygnet runt.

Vid flygplatsen i Västerås ligger en plåtbyggnad. Det är tyst. Öde. Men bakom plåten jobbar trettio personer med att hålla igång en av Sveriges största helikopterbaser. Här finns tekniker, kontorspersonal och specialutbildade piloter.

För att bekämpa bränder som den i Ljusdal 2018 och den i Västmanland 2014 behövs piloter som är lämpade för att bekämpa bränder. Piloterna som jobbar i Västerås är specialtränade av helikopterbasens tre instruktörer.

 - Jag kan inte veta hur mycket det kommer att brinna, säger Aram Rubinstein som driver helikopterbasen. Det är som en ambulansstation. Du måste ha en viss beredskap för att skydda allmänheten.

Fler helikoptrar än tidigare

I år har beredskapen förstärkts. Tio helikoptrar från basen i Västerås ska nu finnas tillgängliga efter en ny upphandling. Bakom upphandlingen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har lärt sig från tidigare storbränder då det funnits alldeles för få helikoptrar.

 - Det är MSB som har dragit lärdom, säger Aram Rubinstein. Helikoptrarna behöver sättas in tidigare.

 - Helikoptrarna åker runt hela tiden. Det beror på var det brinner. Man väntar inte längre. Som förra året eller som i Västmanland 2014.

På helikopterbasen finns totalt elva helikoptrar. Vid högsta beredskapsläge ska tio helikoptrar kunna vara i luften på 90 minuter, enligt avtalet med MSB.

 - Helikoptern är i regel i luften inom fem till femton minuter, säger Aram Rubinstein. Under tiden får man information vart man ska.

Luftunderstöd vid storbränder

De helikoptrar som står i Västerås, och som är en del av den nya beredskapen, har redan under 2019 fått hjälpa till vid minst tre storbränder. Det handlar om Hästveda, Motala och Göteborg.

Innan Aram Rubinstein började med helikoptrar höll han på med flygplan.
Innan Aram Rubinstein började med helikoptrar höll han på med flygplan.

Av de tio helikoptrarna som ingår i beredskapen kan sex komma att ställas till EU:s förfogande. Då kan det alltså bli aktuellt för helikoptrarna att delta i släckningsarbetet, inte bara i Motala och Göteborg, utan vid skogsbränder i andra EU-länder.

Det är brandkåren på plats som ansöker om luftstöd hos MSB. Då sätter MSB igång sina signalsystem och på så sätt får helikopterbasen i Västerås information om att luftunderstöd behövs.

En av orsakerna till att skogsbränder inte har gått att släcka är bristen på helikoptrar som kan vattenbomba. Tack vare brandbekämpning från luften kan mycket vatten släppas på kort tid och slå ner lågorna, vilket möjliggör för markpersonal att eftersläcka.

Utrustningen spelar en central roll. Helikoptrarna är försedda med brandbyttor, krokar och olika kommunikationsredskap. Sedan är det i slutändan piloterna som fyller den viktigaste funktionen med sin specialkunskap.

"Extremare väder"

- Kommer det bli extremtorka? frågar sig Aram Rubinstein. Väldigt regnigt? Just nu har vi upplevt tidiga somrar.

Världen står inför en temperaturökning till följd av mänsklighetens utsläpp av koldioxid. I Sverige väntas uppvärmningen bli särskilt stor jämfört med resten av världen, enligt SMHI. I de norra delarna av landet kan det bli upp till sju grader varmare i slutet av seklet. Temperaturökningen, förutspår meteorologerna, kommer leda till fler bränder på grund av värme och torka. Detta skulle kunna tala för att helikopterbasen i Västerås kommer att få ännu mer att göra i framtiden.

- Vi går mot allt extremare väder och då kommer det att krävas mer insatser, säger Aram Rubinstein.

När det inte råder full beredskap så kan helikoptrarna lämnas in på servicearbeten.
När det inte råder full beredskap så kan helikoptrarna lämnas in på servicearbeten.

Flygplan kan ersätta

Anslagen kommer öka, enligt Rubinstein. Om det betyder att helikopterresurserna blir fler är han inte övertygad om. Det skulle kunna handla om andra brandbekämpande åtgärder.

För att tillgodose behovet av större flygande resurser har MSB talat om att leasa mindre vattenskopande flygplan från år 2020. Utöver helikoptrar. Ett förslag har skickats in till regeringen. Större vattenskopande flygplan kan, vid sidan av de mindre, bli aktuellt. Samtidigt klargör myndigheten att vattenbombande helikoptrar, med sina krokar och brandbyttor, är centrala i bekämpandet av bränder. Både nu i sommar och inom de närmaste åren.

Mer om: Bränder
Mer från: Nyheter
Mer från Läget