Så cyklar du lagligt

Sommar, sol och cykeln som åker fram. Men är du säker på att du cyklar säkert och lagligt? Det här behöver du ha koll på för att undvika böter.

Barn och unga cyklar mest av alla. Det visar Trafikverkets senaste Nationella cykelbokslut från 2019. Bland alla barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade sexton procent under en genomsnittlig dag.

Nästa cykelbokslut väntas vara klart i juni. Men med sommaren kommer inte bara en ny analys av cyklandets utveckling i Sverige. Vi får också fler soltimmar och fler cyklister på gatorna.

Cykling är ett billigt och lätt sätt att resa. Iallafall när du cyklar rätt. Alltså lagligt. Om du däremot bryter mot reglerna kan det gå från billigt till böter.

Som cyklist kan du nämligen bli bötfälld av polisen för flera saker. Beroende på vad du gör fel när du cyklar kan det kosta olika mycket. Men hur cyklar man egentligen rätt?

Att cykla med öppna sandaler är inte straffbart. Men det är heller inte att rekommendera eftersom det öka risken för sår och skador.
Att cykla med öppna sandaler är inte straffbart. Men det är heller inte att rekommendera eftersom det öka risken för sår och skador.

Följande kommer några saker du behöver ha koll på och hur mycket det kan kosta om du cyklar fel.

För den som är under 15 år och cyklar på en tvåhjulig cykel ska cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd användas. Detta enligt Trafikförordningen som bestämmer och reglerar vad som gäller angående användandet av cykelhjälm.

För barn under 15 år är cykling utan hjälm alltså förbjudet enligt lag. Men det går inte att utkräva något straff eftersom barn under 15 år inte är straffmyndiga.

Däremot kan en person över 15 år bötfällas på 500 kronor för att skjutsa barn under 15 år som saknar hjälm.

Andra saker där ett straff kan bli aktuellt är om du cyklar med trasiga bromsar och om du cyklar med trasig ringklocka eller att ringklocka saknas. På båda sätten cyklar du fel och i vardera fall kan det kosta 500 kronor. Du kan också bli bötfälld på samma summa om du cyklar på fel vägbana, till exempel trottoaren. Att cykla på trottoaren eller gångbanor avsedda för enbart fotgängare är alltså inte tillåtet, med undantag för barn under åtta år om cykelbana saknas.

Men varför cyklar människor på trottoaren?

Den frågan har undersökts av Katja Kircher som är forskningsledare inom området “trafikanternas uppmärksamhet” vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Forskningen visar att trottoarcykling förekommer på grund av tre anledningar. Att cyklister inte vågar cykla i biltrafiken, inte förstår hur cykeltrafiken är anvisad eller att trottoaren lockar med en genväg. Orsaken föreslås vara dålig infrastruktur, men det fungerar inte som en ursäkt att bryta mot lagen.

Nu vet du några saker du behöver ha koll på för att cykla rätt och undvika att bryta mot lagen. Men kanske främst för att din cykelfärd ska bli så säker som möjligt.

Mer från: Krim
Mer från Läget