Roe mot Wade hotat - vad betyder det?

Rätten till abort riskerar att försvinna i USA. Efter en historisk läcka gjord av Politico har vi nu fått insyn i hur domarna kommer rösta fallet om Roe mot Wade. Men vad betyder detta och hur kan högsta domstolen påverka abort? Läget förklarar.

Supreme Court Abortion Protest Washington State. Foto: AP Photo/Ted S. Warren

Roe mot Wade kommer gå upp i högsta domstolen i höst för en andra gång. Med en majoritet konservativa domare har det spekulerats att beslutet kommer hävas, men enligt läckta dokument från Politico verkar beslutet redan taget. Utkastet av beslutet leds av domaren Samuel Alito och har signerats av fyra domare vilket ger det en majoritet.

Domaren Alito har sedan han tillsatts varit emot beslut som aborträtten och samkönade äktenskap. Han skriver i motivationen att “Roe var grovt fel från början. Dess resonemang var exceptionellt svagt och beslutet har fått skadliga konsekvenser”. Den officiella röstningen sker i höst.

Hur blev abort lagligt i USA?

När den ogifta kvinnan Norma McCorvey blev gravid med sitt tredje barn valde hon att ifrågasätta Texas dåvarande hårda abortlag. Abort var då endast tillåtet om det fanns medicinska skäl till ingreppet. I rätten fick McCovey pseudonymet Jane Roe. Tillsammans med sin advokat Sarah Weddington gick hon upp i rätten och åklagare blev Henry Wade. Så föddes det nu ikoniska namnet Roe mot Wade. Fallet gick 1971 hela vägen upp till högsta domstolen.

Om Högsta domstolen beslutar att en lag strider mot konstitutionen så ogiltighetsförklaras den. De kan även besluta om en rättighet ingår i konstitutionen. I fallet Roe mot Wade beslutades det att rätten till abort skyddas av det fjortonde tillägget, som garanterar människans rätt till liv. När beslutet kom 1973 blev de 30 delstaterna som då förbjöd abort tvungna att överse sin lagstiftning.

Hotad aborträtt

Aborträtten har fortsatt vara ett kontroversiellt ämne och har blossat upp flera gånger sedan lagstiftningen. Tidigare presidenten George Bush hade inskränkande av aborträtten som en av sina huvudfrågor.

Trots Roe mot Wade har flera stater stiftat lagar som inskränker aborträtten. Samtliga har ogiltlighetsförklarats av Högsta domstolen förutom den så kallade “Heartbeat bill” i Texas. Lagen förbjuder abort efter att man kan höra embryots hjärtslag i ultraljudet. Detta sker runt sjätte veckan.

Texas lyckades gå runt högsta domstolens beslut eftersom Roe mot Wade endast skyddar statlig inskränkning av abort. Heartbeat bill bygger på att privatpersoner kan stämma de som hjälper att genomföra en abort. Detta innefattar såklart sjukvårdspersonal, men även den som kör en gravid person till abortkliniken riskerar att bli stämd.

Trump Supreme Court Barrett. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Trump och hans tre domare

Frågan fick nytt liv när Donald Trump kom till makten. Redan i början av hans tid som president fanns det en plats i Högsta domstolen att fylla Detta berodde på att föregående president Barack Obama hade blivit stoppad att tillsätta en domare av republikanska ledaren Mitch McConnell då hans tid som president snart var slut.

Under Trumps tid blev ytterligare två platser lediga i högsta domstolen vilket gjorde att han kunde tillsätta tre domare. Högsta domstolen nu har en majoritet konservativa domare, vilket kommer påverka amerikansk politik under lång tid.

Vad betyder detta?

Roe mot Wade har skyddat aborträtten och gjort det omöjligt för delstater att tillsätta hårdare lagstiftning än det som är konstitutionellt skyddade. Om detta beslut åsidosätts kommer samtliga stater att besluta om abort själva. Då kommer 26 stater över en natt att förbjuda eller hårt begränsa aborträtten.

Men abort är inte olagligt ännu och kommer inte bli olagligt i hela landet om Högsta domstolen beslutar att åsidosätta Roe mot Wade. Kongressen har möjlighet att skydda aborträtten om 60 av de 100 senatorerna beslutar att rösta för förslaget. Biden har uppmanat det amerikanska folket att rösta för senatorer som stödjer aborträtten.

Även om Roe mot Wade skulle försvinna kommer det fortfarande finnas möjlighet att genomföra abort. Det kommer inte vara olagligt att resa till stater där det är lagligt.

Ämnen i artikeln
Mer om: Aborträtten
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget