Queer – vad är det?

Begreppet queer är det nog många som har hört talas om men färre vet vad det faktiskt betyder. Vad innebär det egentligen?

Foto: William Nylind

Queer är ett begrepp som myntades av den italienska professorn och författaren Teresa de Lauretis. Queer används ofta för att beskriva en persons könsidentitet eller sexuella läggning.

Heteronormen är den norm som gör att heterosexualitet ofta ses som det normala i samhället. Att identifiera sig som queer kan vara ett sätt för personer att visa att de inte passar in i heteronormen. Det kan också vara ett sätt för folk att markera att de inte identifierar sig som man eller kvinna.

Inom queerteorin ifrågasätts idén om normalitet. Varför anses bara vissa identiteter, kroppar och sexuella läggningar som normala?

Vi människor är bra på att kategorisera folk och fenomen. Vad som är queer kan vara personligt och skilja sig från den ena till den andre. På det sättet är begreppet en befrielse för många eftersom det inte finns en exakt definition på vad queer innebär.

Källa: Levandehistoria.se & Umo.se

Ämnen i artikeln
Mer från: Personligt
Mer från Läget