Oro råder på äldreboendena i Kalmar

Äldreboendet ingelstorpsvägen
Äldreboendet ingelstorpsvägen

Statsepidemiologen Anders Tegnell uttrycker en stark oro för de äldre och understryker vikten av att skydda dem från den rådande smittspridningen. På äldreboendena i Kalmar ser läget för tillfället stabilt ut men distriktssköterskan Anna-Carin och undersköterskan Vladimir Sanchez är oroliga för vad som komma skall.

Antalet personer över 70 år som är smittade av coronaviruset fortsätter att öka. Enligt Folkhälsomyndigheten kan man även se att smittan ökar på äldreboendena. Detta gäller främst i Stockholm men också på andra platser runt om i landet. Ett besöksförbud på äldreboenden har därför instiftats för att minska smittspridningen.

Anna-Carin Dalklint
Anna-Carin Dalklint

Anna-Carin Dalklint är 53 år och arbetar som distriktssköterska på ett äldreboende i Kalmar där hon började i mars 2020 och redan första dagen på den nya arbetsplatsen kastades hon rakt in i hetluften.

– Jag började precis när hysterin kring coronaviruset uppkom och märkte direkt en ökad arbetsbelastning och stressnivå, berättar Anna-Carin Dalklint.

Anna-Carin Dalklint är orolig över all ovisshet kring hur det ska gå när coronaviruset når äldreboendena i Kalmar. På enheten där hon arbetar finns det utrustning att tillgå vid ett akut skede, men enligt henne är det svårt att förutspå vad som kommer behövas och hur läget kommer att se ut.

– Vi ligger efter Stockholm så vi vet ännu inte vad som kommer ske. Jag tror att det kan bli tajt för oss om vårdpersonalen skulle börja insjukna, säger Anna-Carin Dalklint.

Stöd för personal och boende

Enligt Socialstyrelsen behövs särskilda boenden för äldre stärkas. Utöver de utbildningar som redan finns kommer Socialstyrelsen därför att introducera en skräddarsydd utbildning som riktar sig till såväl personal som vårdtagare inom äldreomsorgen och LSS-boenden.

Vladimir Sanchez
Vladimir Sanchez

På ålderdomshemmet Ingelstorpsvägen i Smedby utanför Kalmar arbetar undersköterskan Vladimir Sanchez, 47 år sedan fyra år tillbaka. Han berättar att många av de boende som han möter nu är oroliga och förvirrade kring vad som ska ske härnäst. Utöver besöksförbudet får vårdtagarna varken äta eller umgås tillsammans på boendet. Promenader med visst avstånd ifrån varandra är dock tillåtet.

– De är isolerade och många känner sig ensamma. Vissa har svårt att förstå vad det är som händer på grund av till exempel demens, säger Vladimir Sanchez.

Anna-Carin Dalklint vittnar även hon om personer på äldreboendet där hon arbetar som är ensamma och känner oro. Men hon vill också betona att det inte råder någon panik.

– En kvinna som olyckligtvis är mycket sjuk har svårt att förstå varför hennes man inte kommer som han brukar, säger Anna-Carin Dalklint.

Vladimir Sanchez berättar att han härom dagen vårdade en äldre man som uttryckte att han kände sig som en fånge. Andra av hans vårdtagare är mest trötta och tycker att distanseringen är tråkig. På äldreboendet i Smedby finns det ändå en viss dispens på besöksförbudet om det handlar om att en person ligger för döden.

– Vi har en öppen dialog med våra vårdtagare och försöker informera så gott det går, men även vi är undrande. Det enda vi kan göra är att förbereda oss, säger Vladimir Sanchez.

Som uppmaning till allmänheten vill distriktssköterskan Anna-Carin Dalklint förtydliga att det är viktigt att ta alla rekommendationer och restriktioner på allvar för att fullfölja sitt samhällsansvar.

– Även pigga äldre måste tänka på att de kan bli allvarligt sjuka och om inte annat smitta exempelvis sin partner, säger Anna-Carin Dalklint.

Mer från: Corona
Mer från Läget