Om du någon gång har drömt om att strejka kan denna sommar vara din sista chans

Bilarbetare i Stockholm år 1978 som strejkade mot införandet av prestationslöner på deras arbetsplats.
Bilarbetare i Stockholm år 1978 som strejkade mot införandet av prestationslöner på deras arbetsplats.

Vad har egentligen kollektivavtal, rätt till semester, föräldraledighet och åtta timmars arbetsdag gemensamt? De är alla resultat av strejker. Men nu när regeringens förslag om utökad fredsplikt på arbetsmarknaden har gått igenom så kan det vara slut med strejkandet.

“I syfte att stärka kollektivavtalets fredspliktsskapande funktion i den svenska arbetsmarknadsmodellen föreslår regeringen att medbestämmandelagen ska ändras så att arbetstagare får en längre gående fredsplikt gentemot en arbetsgivare som redan är kollektiv­avtalsbunden.”

Så lyder det nya lagförslaget som har lagts fram av arbetsmarknadsdepartementet. Ändringarna i strejkrätten som har lagts fram föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 kommer innebära att rätten att ta till strejk mot en arbetsgivare som redan är bunden av avtal med ett annat fackförbund kommer att begränsas. Regeringens förslag är snarlikt överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

Undantag för när stridsåtgärder får brukas skulle ges om syftet är att uppnå ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Alltså kommer strejker som inte görs i syfte att få ett kollektivavtal att vara olagliga. Kvinnor som strejkar för att belysa diskriminering på sina arbetsplatser skulle till exempel inte få genomföra en sådan strejk. Politiska strejker som feministiska strejker eller strejker för klimatet skulle alltså förbjudas.

Vid omröstningen i riksdagen röstade endast vänsterpartiet emot förslaget.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget