Ny studie: Klimatvänlig skolmat går hem hos eleverna

Det går att minska klimatutsläppen från skolmat utan att det kostar eller slängs mer. Detta visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. I studien lyckades de skapa en meny med 40 procent mindre klimatpåverkan än vanlig skolmat.

– Slutsatsen av studien är att det är möjligt att servera skolluncher som är näringsriktiga, klimatsmarta och inte kostar mer än den gör idag, berättar Patricia Eustachio Colombo, doktor på Karolinska Institutet och författare till avhandlingen.

Forskarna granskade den nya klimatvänliga menyn med hjälp av elever i årskursen 0-9 i Botkyrka kommun. (Ej eleverna på bilden).
Forskarna granskade den nya klimatvänliga menyn med hjälp av elever i årskursen 0-9 i Botkyrka kommun. (Ej eleverna på bilden).

Studien använde en matematisk modell där de kombinerade olika livsmedel. Den nya menyn innehöll färre animaliska produkter som rött kött och mejerier, och fler baljväxter och grönsaker. Men inga livsmedel blev helt uteslutna från lunchen.

För att dra ned på klimatpåverkan så tog menyn vara på de svenska stapelgrödorna, som potatis.
För att dra ned på klimatpåverkan så tog menyn vara på de svenska stapelgrödorna, som potatis.

För att mäta hur eleverna tog emot den nya maten mättes svinn och konsumtion. Resultatet visade inte någon större skillnad på hur mycket eleverna åt eller hur mycket mat de slängde.

– När vi skapade menyn ville vi att den skulle vara så lik den förra menyn som möjligt, om barnen slänger maten är det inte bra för klimatet heller, förklarar Eustachio Colombo, och fortsätter:

– Maten måste vara god, och resultaten visade att den klimatvänligare maten var något som faktiskt går hem hos barnen.

De flesta ungdomar äter för lite frukt och grönt, enligt en nationell matvaneundersökning från Livsmedelsverket.
De flesta ungdomar äter för lite frukt och grönt, enligt en nationell matvaneundersökning från Livsmedelsverket.

Emelie Eriksson, projektledare för Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket, menar att matens klimatpåverkan är en viktig del i arbetet för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen år 2030.

– Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Livsmedelsverket. Till exempel har vi våra nationella riktlinjer för skolmåltider, som utgående från forskning tar hänsyn till hälsan och miljön, berättar Eriksson.

Eriksson förklarar att Livsmedelsverket aktivt följer forskning och engagerar sig i projekt gällande klimat och mat. Exempelvis var en kollega på myndigheten handledare under arbetet med avhandlingen.

Webbfråga Tänker du på klimatavtrycket från din mat?

Visa resultat
Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget