Nato vs Ryssland: vem är starkast militärt?

I dessa oroliga tider är spänningarna mellan Nato och Ryssland påtagliga. Den samlade förmågan i väst är starkast, samtidigt som rysk militär har genomgått  av tunga förluster. Men styrkan hos Ryssland ligger i att kunna överraska, enligt Krister Pallin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sedan början av den fullskaliga invasionen av Ukraina har Ryssland drabbats av svåra krigsförluster. Något som kan innebära att risken för ett ryskt anfall mot väst bedöms som liten, enligt Krister Pallin.

Nato har mer militära tillgångar än Ryssland, sett till bland annat antalet aktiv personal, militära krigsfordon och tungt artilleri. Men om Ryssland skulle segra i Ukraina får de möjlighet att omorganisera sig och ett hot mot väst skulle kvarstå. Vilket skulle tvinga Nato att snabbt samla sig, vilket Krister Pallin ser som den stora svagheten hos Nato.

”Den samlade förmågan på västsidan är helt överlägsen. Men den behöver samordnas och mobiliseras och där är beredskapen fortfarande låg. Ryssland däremot hade, åtminstånde fram till kriget, en större andel förband tillgängliga med på kort varsel”, säger Krister.

En väntan med spänning

Medan Ryssland måste mobilisera sig så måste Nato vara på fötterna. Det kan även vara så att Nato måste dra sig tillbaka för att reparera relationer och undvika att ett revanschstiskt Ryssland. Man vill inte eskalera i onödan. Frågan är om det bästa är att flytta fram fler styrkor.

Krister Pallin menar att Nato måste kunna agera snabbare. Natos styrkor är utspridda över ett stort antal länder och har brister i sin beredskap. Att stärka ledningen och bättra planeringen är därför viktig.

TT

Ämnen i artikeln
Mer om: Kriget i Ukraina
Mer från: Nyheter
Mer från Läget