Motorsportens plats i framtiden

Sporten där fordon cirkulerar på en bana. Onödigt tycker vissa, en väsentlig samlingsplats tycker andra. Men faktumet är att motorsporten står inför en tvungen miljöomställning.

– Det är inte hållbart i längden, säger Janne Blomqvist, svensk motorsportskommentator.

Senaste Formel 1 GP var i Miami där man hade byggt en ”låtsashamn”.
Senaste Formel 1 GP var i Miami där man hade byggt en ”låtsashamn”.

När det är dags för Formel 1-helg samlas tusentals människor på en och samma yta. Vid helgens slut färdas cirkusen vidare men spåren från tävlingen finns kvar.

En förändring krävs

Visionen är densamma både för den internationella Formel 1 och det Svenska Bilsportförbundet. Motorsporten ska bli koldioxidneutral och fossilfri till 2030. Det gäller inte bara bilarna utan även transportkostnader och verksamheterna runt helgerna som går igenom städerna.

Janne Blomqvist, svensk motorsportskommentator, ser behovet av förändring.
Janne Blomqvist, svensk motorsportskommentator, ser behovet av förändring.

Janne Blomqvist, svensk motorsportkommentator, inser att världen håller på att förändras och sporten likaså. Sportens klimatmål 2030 är tufft men bra.

Formel 1 är en stor stor miljöbov, så enkelt är det.

På hemmaplan i Sverige lyckas den svenska bilsporten få uppmärksamheten från FIA för deras framsteg i miljöarbete som ett av de ledande länderna. FIA är det större internationella förbundet som det Svenska Bilsportförbundet ingår i.

Mikael Norén, miljösamordnare på svenska bilsportförbundet.
Mikael Norén, miljösamordnare på svenska bilsportförbundet.

Mikael Norén är miljösamordnare för det Svenska Bilsportförbundet och arbetar för att inspirera och utbilda de svenska klubbarna. Precis som FIA kan de införa reglementen som sporten måste förhålla sig till.

– Vi kan via våra regelskrivningar säga vilka bränslen och elfordon som ska införas, säger Mikael Norén.

Något som de däremot inte har gjort än. Istället vill de se klubbarna driva utvecklingen själva.

Janne Blomqvist menar dock att det egentligen inte är fordonen som är det största problemet, som många tror utan det är snarare industrin runt om.

– Racerbilarna är inga klimatbovar på det sättet man skulle tro. De är snarare tvärtom väldigt, väldigt effektiva. Kanske den effektivaste förbränningsmotorn som finns i hela världen, säger Janne Blomqvist.

I Sverige kördes första SM i el-karting förra året och i år blir en till gren kallad STCC helt eldriven. Mikael Norén pekar på möjligheterna den tekniska utvecklingen inom motorsport kan bidra med.

Motorsporten kan vara en arena för grön teknikutveckling.

Fungerar tekniken som testas på motorbanorna, under tuffast möjliga omstämdigheter, kommer de även fungera i våra vanliga bilar hemma.

Janne Blomqvist menar att det finns ett ännu större problem för den internationella motorsporten. Nämligen just det faktum att den är en världstäckande sport.

– Det är ju att flytta cirkusen över hela världen som är det stora problemet och hur man gör det.

Formel-racing på Anderstorp med artrik torrmarksvegetationen i bakgrunden. Sådana ytor är en bristvara i dagens svenska landskap: Öppna ytor som hålls öppna och inte besprutas eller gödslas. Dessa ytor och ängsmiljöer på motorbanor är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald.
Formel-racing på Anderstorp med artrik torrmarksvegetationen i bakgrunden. Sådana ytor är en bristvara i dagens svenska landskap: Öppna ytor som hålls öppna och inte besprutas eller gödslas. Dessa ytor och ängsmiljöer på motorbanor är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald.

Årets schema går fram och tillbaka. Från Mexiko till Bahrain till Italien och så vidare. Fram och tillbaka. Just nu är det transporterna mellan de olika tävlingshelgerna som släpper ut mest avgaser.

Flyg, båt och lastbilar. Det är mycket och tunga grejer som ska transporteras varje tävlingshelg. Det fraktas flera hundra ton material mellan kontinenterna på tiotusentals kilometer. Vilket resulterar i stora avgasutsläpp.

Motorsporten i Sverige har inte samma transportsträckor men inser också att något måste förändras.

– Vi vill öka den biologiska mångfalden och ha en positiv miljöpåverkan också, säger Mikael Norén.

Det senaste arbetet innefattar att öka den biologiska mångfalden vid motorbanorna. Den senaste rapporten visar hur växtarter som tidigare varit ovanliga ökat stort i miljön runtom banorna. Det leder även till att pollinerande insekter ökar. Ett steg i rätt riktning.

Förutom arbetet vid banan

Något att ta med i beräkningen är typen av sponsorer som den här sporten lockar. Exempelvis är en av huvudsponsorerna för Formel 1 ett Saudiarabiskt oljeföretag. Ett oljeföretag som nu ska sponsra miljöarbete.

Miljö används idag som en medalj, säger Janne Blomqvist.

Janne menar att miljöarbete idag är en form av utmärkelse som även oljeföretag vill belönas med för att skapa en bättre ”image”.

Även i Sverige ser kommersiella aktörer det här som en möjlighet att synas i ett positivt sammanhang. Vilket leder till att de flesta sponsorerna får en positiv syn på miljöomvandlingen och det är något de gärna vill kunna marknadsföra sig med.

Men likt alla förändringar finns det motstånd.

Åren som kommer

Framtidens förare kan förvänta sig en annorlunda spelplan än den som finns nu. Det kan enligt Mikael Norén bland annat innebära kortare banor eller att förarna måste planera för att köra energisnålt. Men det är något som kommer behöva justeras efterhand.

Miljöomställningen är krävande men en nödvändig förändring för sportens framtid. Det är inte hållbart att använda fossila bränslen i sportsammanhang när det krävs en omställning i hela samhället.

– Det är viktigt att vi inte bara flyttar utsläppen, säger Mikael Norén.

Det är sex och ett halvt år kvar tills 2030 då målen ska vara nådda. Under den tiden ska Formel 1 lägga till ytterligare en destination samtidigt som de ska minska utsläppen.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Klimat
Mer från Läget