Krav på regeringen att öka kunskapen om könsdysfori hos unga

Foto: TT

Statens medicinsk-etiska råd vill att ansvariga myndigheter inleder arbetet med att stärka kunskapen om könsdysfori hos barn och unga, detta står klart i en skrivelse som ställts till socialdepartementet.

De senaste åren har antalet barn och unga som söker vård för könsdysfori kraftigt ökat. I gruppen av unga som söker vård är majoriteten unga tjejer. Nu kräver Statens medicinsk-etiska råd, Smer, att Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering inleder ett gemensamt arbete. De tre myndigheterna ska enligt förslaget arbeta för att stärka kunskapen om könsdysfori och utreda hur vanligt det är att unga som påbörjat behandling ångrar sig.

I ett uppmärksammat program av SVT:s Uppdrag Granskning som sändes den 2 april i år visades att ett ökat antal behandlingar genomförts på unga som sökt sig till vården med upplevd könsdysfori. Motsvarande utveckling kan ses i många höginkomstländer och nu ställs krav på att kunskapen om om ämnet ska stärkas. Syftet med arbetet är att utesluta att patienter inom gruppen förhastat inleder åtgärder som innefattar testosteronbehandling, kirurgi och avbruten pubertet.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget