Koll på läget: IDAHOT

Den 17 maj har utnämnts till den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi, även kallad IDAHOT.
Den 17 maj har utnämnts till den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi, även kallad IDAHOT.

Idag är det den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi, som tillägnas HBTQ-rörelsens gedigna kamp mot diskriminering och kränkningar. Vägen mot ett jämlikt samhälle har kantats av flera viktiga datum – Läget listar tio av dessa.

Varför 17 maj?

Den 17 maj år 1990 tog världshälsoorganisationen WHO bort homosexualitet från den internationella klassifikationen över sjukdomar och hälsoproblem. 15 år senare, år 2005, utnämndes dagen till den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi till minne av detta.

På engelska översätts dagen till International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia och förkortas till IDAHOT. Dagen är ägnad åt kampen mot den homo, trans- och bifobi som personer i HBTQ-rörelsen får utstå i stor utsträckning.

Fram till år 1979 ansåg Socialstyrelsen att homosexualitet var en sjukdom. Transvestism avskrevs som sjukdomsdiagnos så sent som år 2009.
Fram till år 1979 ansåg Socialstyrelsen att homosexualitet var en sjukdom. Transvestism avskrevs som sjukdomsdiagnos så sent som år 2009.

Tio viktiga milstolpar

Vägen mot ett samhälle där människor av annan sexuell läggning eller könstillhörighet behandlas likvärdigt har varit lång – och än är vi långt ifrån framme. I den svenska historien finns det vissa datum som betytt mer än andra för HBTQ-rörelsen. Läget listar tio exempel på dessa viktiga milstolpar.

1. År 1944: Sexuella relationer mellan vuxna individer av samma kön avkriminaliseras. Sjukdomsdiagnosen kvarstår dock.

2. År 1972: Sverige blir det första landet i världen att introducera en möjlighet att i lagen få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer startar i Sverige.

3. År 1979: Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som sjukdomsdiagnos.

4. År 2002: Lagen om likabehandling av studenter på högskolenivå träder i kraft. Lagen syftar till att motverka diskriminering baserad på personens sexuella läggning.

5. År 2003: Registrerade partners av samma kön får möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.

6. År 2006: Ett förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever träder i kraft. Genom den lagen förbjuds diskriminering och kränkningar i förskolan, grundskolan och inom gymnasieskolan som har att göra med personens sexuella läggning.

7. År 2009: Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsdiagnos.

8. År 2013: Steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet avskaffas. Ansöker du om att ändra kön är du inte längre tvungen att sterilisera dig och de som tidigare blivit tvungna till det kan ansöka om statlig ersättning.

9. År 2017: Diskrimineringslagen skrivs om så att även arbetsgivares ch utbildningssamordnares aktiva åtgärder mot diskriminering gäller på alla grunder. Nu inkluderas även de kränkningar som rör könsöverskridande identitet/uttryck och sexuell läggning.

10. År 2018: Den 1 juli utvidgas och förtydligas det straffrättsliga skyddet för transpersoner. 2018 utvidgas och förtydligas det straffrättsliga skyddet för transpersoner.

Mer från: Personligt
Mer från Läget