Kan mitt husdjur smittas av coronaviruset?

Hund och coronaviruset. Foto: Astrid Larsson Läget och Stefan Hörberg/Rithuset

Många frågor har uppkommit i samband med spridningen av coronaviruset. Människor undrar om de själva tillhör en riskgrupp men även om deras älskade husdjur löper en risk att smittas. Läget har samlat information om det vi vet än så länge.

Kan husdjur smittas av COVID-19?

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) är risken för att husdjur smittas av coronaviruset mycket liten sett till informationen som är tillgänglig idag. Det finns heller inga bevis för att husdjur kan smitta människor. Däremot rekommenderas det ändå att husdjuren hålls åtskilda från människor med COVID-19 som en försiktighetsåtgärd. Husdjur som bor i samma hushåll som infekterade människor bör heller inte träffa varken andra djur eller människor.

Finns det husdjur som har smittats av COVID-19?

SARS-CoV-2 är viruset som orsakar COVID-19. I några fall har hundar och katter testat positivt för detta enligt SVA. Husdjuren som har testats hade inga symptom och i dagsläget finns ännu inga bevis för att det skulle finnas smittrisk mellan husdjur och människa.

Vad kan man göra om ett husdjur uppvisar symptom för COVID-19?

Djursjukhuset AniCura uppmanar personer som är oroliga för sina husdjur som exempelvis hostar, nyser eller har andningssvårigheter att kontakta veterinär. Dessutom uppmanas djurägare att isolera sina husdjur från andra djur tills orsaken till deras symtom uppklarats.

Viktigt att tänka på när det gäller COVID-19 är att viruset är nytt och forskning fortfarande pågår i intensiv takt. Oavsett om man är orolig eller ej för sig själv eller sitt husdjur bör man hålla sig uppdaterad och följa riktlinjerna hos WHO.

Ämnen i artikeln
Mer från: Corona
Mer från Läget