Inflationen: är studiebidraget fortfarande tillräckligt?

Stigande inflation och högre kostnader. Förra året höjdes studiebidraget för universitetselever med drygt tusen kronor men på gymnasiet är bidraget oförändrat. Klarar man sig fortfarande på 1250 kronor i månaden?

Är 1250 kr tillräckligt?
Är 1250 kr tillräckligt?

Sedan starten av konflikten i Ukraina har priset på de flesta varor och tjänster i Sverige blivit dyrare. Orsakerna är bland annat högre elpriser och stigande inflation.

I september förra året höjde CSN studiemedlen med 1000 kronor till följd av regeringens beslut om att höja prisbasbeloppet. Höjningen gällde endast studiemedel för eftergymnasiala studier och ej för studerande på gymnasienivå. Studiebidraget för gymnasieelever är fortfarande 1250 kronor per månad.

Prisbasbeloppet är ett indexbelopp som årligen justeras utifrån inflationsnivån i Sverige. Det ändras en gång per år och används främst för att beräkna andra belopp som förväntas vara inflationsjusterade. Kort sagt betyder det att studiemedlet för eftergymnasiala studier höjdes eftersom det inte bedömdes vara tillräckligt för att klara av de högre priserna.

Carl Johan Stolt, utredare på CSN, sa till Aftonbladet vid höjningen av studiemedlet förra året att stödet ska ”utgöra en möjlighet att täcka rimliga levnadsomkostnader”. Studiebidraget på gymnasiet har som tidigare nämnt, inte anpassats efter den ökade inflationen.

Frågan som återstår är då: räcker studiebidraget på gymnasiet fortfarande?

Pengarna försvinner snabbare

- Jag skulle handla snacks med min flickvän och då fick vi verkligen tänka om eftersom en påse ostbollar kostar 35 spänn. Man har fått avstå från att köpa när man vanligtvis köpte förut, berättar Wilhelm, 18 år, på Sergels Torg.

Jämngamla Wilhelm och Eli tycker att studiebidraget på gymnasiet är för lågt och att det inte räcker lika långt som förut.

- Jag har aldrig fått särskilt mycket pengar så CSN har varit liksom wow – en lax i månaden – men nu måste jag vara mer försiktig med hur jag spenderar, inflikar Eli.

Noah och Gabriel, 17 respektive 18 år, behöver också förhålla sig mer sparsamt till studiebidraget.

- Det har blivit värre har jag märkt. Det tar bara en vecka och sen har jag blåst igenom halva och jag tycker inte att jag köper mer än vad jag brukade göra i alla fall, säger Gabriel.

Bland annat har de behövt dra ner på invanda rutiner:

- Energidrycken på morgonen – det är lite mycket nu, säger Noah.

CSN:s presskontakt Stefan Tärnhuvud.
CSN:s presskontakt Stefan Tärnhuvud.

Riksdagen som beslutar

CSN:s presskontakt Stefan Tärnhuvud säger till Läget att det inte är CSN själva som bestämmer hur mycket som ska betalas ut till gymnasieelever i studiebidrag.

- Det är riksdagen som bestämmer nivån på studiebidraget på gymnasiet och det är ett fast belopp som inte är kopplat till prisbasbeloppet, säger Tärnhuvud över telefon.

Än så länge har inga förslag om att höja studiebidraget lagts fram i riksdagen.

Webbfråga Tycker du att studiebidraget fortfarande räcker till?

Ämnen i artikeln
Mer från: Ekonomi
Mer från Läget