Hur politikerna vill fixa studenters boende

Genomsnittsstudenten i Stockholm går back över 2000 kronor i månaden. Största utgiften för studenter är boende. I en paneldebatt på Stockholms Universitet träffades representerande borgarråd från Moderaterna och Socialdemokraterna för att diskutera framtiden för studentboenden. Läget var på plats för att ta reda på hur politikerna egentligen vill förändra unga studenters boendesituation.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Under tisdagen hölls det en paneldebatt på Stockholms Universitet i samarbete med Stockholms universitets studentkår, SUS och Stockholms studentkårer, SSCO. Bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) och oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S) var på plats för att diskutera hur de vill förändra bostadspolitiken för Stockholms studenter.

SSCOs studentbudget för 2022 visar att Stockholms genomsnittsstudent går back 2673 kronor varje månad. Efter att rapporten släppts har SUS drivit på förslag om att höja studiebidraget. I samband med detta har representerande politiker för Stockholm Stad bjudits in till en valdebatt om hur partierna vill förbättra Stockholmsstudenternas ekonomiska förutsättningar.

Under debatten. Bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) till vänster och oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S) till höger.
Under debatten. Bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M) till vänster och oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S) till höger.

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin tycker inte att studiebidraget ska höjas. Han ser ett förhöjt maxbelopp för vad studenter får tjäna även fast de tar bidrag som lösningen.

– Vi vill höja maxtaket för fribeloppet. Då skulle fler studenter kunna tjäna pengar genom extrajobb samtidigt som de bidrar med arbetskraft, säger Dennis Wedin.

Under coronapandemin har fribeloppet varit förhöjt. Det innebär att man som student kunnat tjäna mer pengar och samtidigt ta ut fullt studiebidrag.

– Vi ser att det har varit lyckat under covid så varför inte fortsätta, säger Dennis Wedin.

Jan Valeskog tycker istället att boendekostnaderna är den viktigaste frågan. Han anser att ett återinförande av statligt investeringsstöd för bostäder skulle kunna leda till sänkta hyror. Han berättar att med hjälp av inversteringsbidraget kommer hyrorna kunna sänkas med minst 2000 kronor.

– Fler hyresrätter måste byggas och till lägre hyror. Problemen på hyresmarknaden är ett stort samhällsproblem som inte bara påverkar studenterna, säger Jan Valeskog.

Dennis Wedin håller med om att fler bostäder bör byggas. Han tror att vägen dit är att ta bort och förbise byggregler. Han tror även att ett införande av avgift vid överklagan på bostäder skulle bidra till att fler planerade byggnationer faktiskt blir av.

– Det är något som skulle påskynda byggandet av fler studentbostäder, säger Dennis Wedin.

Vid frågan om hyrestak anser varken Dennis Wedin eller Jan Valeskog anser att ett införande av tak på hyresrätter är något som politiker bör blanda sig i.

– Nej politiker ska inte lägga sig i. Det måste marknaden styra, det är den bästa vägen, säger Jan Valeskog.

Dennis Wedin håller med.

– Marknaden för bostäder ska få reglera sig själv, säger han.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget