Högerextremism förändras – men åtgärderna är detsamma

En ny forskningsstudie visar att organiseringen av högerextremism har förändrats. Trots det följer preventionsarbetet en utdaterad modell.

Demonstranter fyller Karl XII torg.
Demonstranter fyller Karl XII torg.

Forskningen

Högerextremismens organisering har förändrats. Det visar en ny forskningsstudie från Göteborgs universitet. Forskningen har finansierats av Nordiska ministerrådet som förespråkar Nordiskt samarbete. Studien undersöker fascismens fäste i Norden och utgår från en hundraårig lång period.

Preventionen riktar sig till miljöer där främst yngre medverkar och detta menar Robin Andersson Malmros, ledare för forskningsprojektet, är ett problem.

Fascismen förändras

Robin Andersson Malmros ledare för forskningsprojektet menar att problemet är och har alltid varit ett landsöverskridande problem där alla nordens länder medverkar. Men organiseringen kring sammanhangen och hur man ansluter sig till dem har förändrats.

Från 1990–talet har medelåldern inom miljöerna ökat. Men myndigheternas arbete för att förhindra och förminska de fascistiska miljöerna fortsätter var inriktade på skolor och andra miljöer där främst unga personer kan nås.

– Internet ger möjligheten att nå ut till äldre som vi annars inte har, säger Robin Andersson Malmros.

Preventionsarbete

Preventionerna som redan finns på plats är bra men måste kompletteras med ytterliggare åtgärder för att nå ut till en brederade målgrupp. Robin Andersson Malmros menar att ungdomar redan har en obligatorisk kontakt med preventionsarbetet i skolan. Något den äldre målgruppen inte har.

– Förslaget är inte att lägga ner preventionen som görs utan snarare att komplettera den med online-satsningar, säger Robin Andersson Malmros.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget