Hedersförtryck blir eget brott

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa hedersförtryck som ett nytt brott.

Den nya lagen om hedersförtryck ska skydda utsatta från att bli kränkta.
Den nya lagen om hedersförtryck ska skydda utsatta från att bli kränkta.

Igår klubbades beslutet igenom. Det nya brottet innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga handlingar mot en person med hedersmotiv. Gärningarna ska ha resulterat i en upprepad kränkning av en persons integritet och varit ämnade att allvarligt skada en persons självkänsla.

Brottet går att likna med grov fridskränkning, som en person kan dömas till för upprepade kränkningar mot en partner i hemmet.

Straffet för brottet ska vara fängelse i lägst ett, och högst sex år.

Lagändringarna ska börja gälla från den 1 juni 2022.

”Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. Nu går vi vidare och inför ett särskilt brott för upprepade heders­rela­terade gärningar”, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på en pressträff den 22 december 2021.
”Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. Nu går vi vidare och inför ett särskilt brott för upprepade heders­rela­terade gärningar”, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på en pressträff den 22 december 2021.

Det är svårt att mäta hur många som upplever hedersrelaterat förtryck i Sverige. Trots det gjorde Socialstyrelsen en enkät år 2018 bland elever i årskurs nio i Stockholm, Göteborg och Malmö. Av dem uppgav cirka 9 procent att de lever med hedersrelaterat våld och 20 procent att de begränsas av oskuldsnormer.

Hans Knutagård är forskare i socialt arbete och var med och gjorde enkäten år 2018. Han välkomnar den nya lagstiftningen.

– Det är viktigt att det finns en lag som ser skarpt på det hela, och att det skärps.

Han menar däremot att det krävs mer för att nå förändring.

– Man gör det till ett brott för några individer som bryter mot det, men man måste nå fram till dem och sätta ner hela foten, säger Hans Knutagård och fortsätter:

 – Det är ju ett sätt att tänka som gör att både pojkar och flickor och även kvinnor och män drabbas. Men det måste på något sätt stoppas. Att ta saken i egna händer är inte gångbart i ett demokratiskt samhälle.

Ämnen i artikeln
Mer från: Krim
Mer från Läget