Här är resultaten från SOM-undersökningen

Resultaten från förra årets SOM-undersökning visar att ungas förtroende för tv och radio sjunker.
Resultaten från förra årets SOM-undersökning visar att ungas förtroende för tv och radio sjunker.

Förra veckan presenterades en del av resultatet från förra årets SOM-undersökning. Vi på Läget blev nyfikna och bad dem skicka siffrorna gällande ungas medieförtroende.

Vi bad SOM-institutet bryta ner resultatet så att vi kunde se vad åldersgruppen 16-19 svarat. Här är resultaten som vi tyckte var mest intressanta:

Mellan 2000 och 2018 minskade ungas förtroende för radio/tv och dagspress.

År 2000 svarade 63 procent av de tillfrågade att de hade mycket eller ganska stort förtroende för radio/tv. 2018 hade den siffran sjunkit till 49 procent.

Under samma tidsperiod sjönk förtroendet för dagspressen från 36 procent till 22 procent.

Minskningen var större hos de företag som hade högt förtroende vid tidigare undersökningar.

År 2010 svarade 74 procent att de hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT. 2018 låg siffran på 65 procent. Under samma period sjönk TV4 bara två procentenheter, från 60 till 58.

Dagens Nyheter trillade från 56 procent 2010, till 45 procent 2018 medans Aftonbladet sjönk från 35 till 33 procent.

Unga verkar vara mer skeptiska till nyheter i svenska medier.

När deltagarna i studien frågades vilken inställning de har till påståendet Nyheter i svenska medier är i allmänhet mycket tillförlitliga, svarade 63 procent att de instämmer helt eller delvis.

Snittet bland samtliga svarande var 81 procent.

Ämnen i artikeln
Mer om: Unga och nyhetsmedierna
Mer från: Nyheter
Mer från Läget