Fyra miljoner för blommor och bin

Earth Day sammanträffar med årets klimatrapport från Copernicus. I Sverige får samtidigt elva länsstyrelser cirka fyra miljoner kronor för hållbara landskap, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande den 20 april.

Den 22 april firas Earth Day och fokuset ligger på världens miljöproblem. Dagen har firats sedan 1970 och klimatfrågan är fortfarande aktuell. Nu är det dock ont om tid om den globala uppvärmningen ska begränsas varnade nyligen FN:s klimatpanel IPCC.

Med Earth Day sammanfaller offentliggörandet av årets klimatrapport från Copernicus. Föregående års klimat sammanställs i rapporten som ger en översikt av centrala klimatindikatorer.

– Rapporten från Copernicus betonar det akuta behovet av att agera och för att göra det är det viktigt att följa och förstå vad som händer, säger Mauro Facchini vid EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor till TT.

Vikten av att förstå vad som händer med klimatet för att vända utvecklingen är något som Naturvårdsverket också betonar.

Vi behöver “lägga mer vikt på att förstå naturens behov i hela landskapet och nyttja naturen hållbart” skriver myndigheten på sin hemsida.

Vidare skriver de att “det behövs en fungerande grön infrastruktur”.

Foto: Gabriella Hall

Människans påverkan på klimatet rubbar naturens balans. Enligt Naturvårdsverket har vardagsmiljön i Sverige blivit allt mer artfattig.

För att stärka grön infrastruktur i de svenska landskapen får nu 11 länsstyrelser cirka fyra miljoner kronor till 14 olika projekt. Projekten handlar om att förbättra förutsättningar och skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur att leva och röra sig i, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Gemensamma krafter kommer nu att samverka för hållbara landskap. För att gynna bin, fjärilar och blommor kommer kommuner, markbrukare, djurhållare, myndigheter, föreningar, stiftelser och samverkansgrupper att samarbeta.

– Samverkan mellan markägare och olika aktörer i landskapet är en viktig framgångsfaktor i projekten. När insatser som gynnar biologisk mångfald genomförs utifrån ett helhetstänk i landskapet kan de länka samman en fragmenterad natur, säger Ingrid Johansson Horner, Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna som fått bidrag är Blekinge, Halland, Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Södermanland, Västernorrland, Västra Götaland, Uppsala, Örebro och Östergötland.

Ämnen i artikeln
Mer från Läget