Friskola eller kommunal - såhär tycker partierna

riksdag plus skola. Foto: Anders Wiklund/Pontus Lindahl/TT

DEL 2: Vad tycker riksdagspartierna är den bästa skolan? Friskola eller kommunal skola? Följ med när Läget kollar läget med riksdagspartierna.

Vad tycker partierna om skolan?

Läget frågade riksdagspartierna vad de tycker om friskolor. Så här svarade de.

Moderaterna (M):

Moderaterna tycker att det är bra att det finns flera olika typer av skolor, både friskolor och kommunala skolor. Då kan elever själva välja den skola som passar dem bäst. Allra viktigast är att alla skolor ger sina elever en trygg och lärorik skolgång som förbereder dem inför resten av livet.

Centerpartiet (C):

Centerpartiet tycker att det behövs friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. De menar också att konkurrensen leder till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för att stärka elevens makt över sin egen skolgång. Centerpartiet menar att flera olika skolor bidrar till att skolan utvecklas.

Liberalerna (L):

Liberalerna tycker att alla ska kunna välja vilken skola de vill gå i. Förut placerades eleverna i den närmaste skolan. De säger att dagens skolpeng som följer eleven gör att alla kan välja skola oavsett tjocklek på plånboken. Politikerna är de som ska garantera att kvalitetskraven uppfylls.

Kristdemokraterna (KD):

Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. Olika skoltyper medverkar till att stärka utvecklingen inom skolan. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar, anser Kristdemokraterna. De ser friskolorna som komplement till den kommunala skolan och en viktig del av det svenska skolsystemet.

Sverigedemokraterna (SD):

Sverigedemokraterna säger att friskolorna skall fungera som ett komplement till den kommunala skolan. Friskolor ökar utbudet och valfriheten, och sätter press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten på denna. Vidare tycker Sverigedemokraterna att det är viktigt att friskolorna uppfyller samma krav som de som ställs på de kommunala skolorna.

Alla Sveriges skolor ska vara likvärdiga och genomgå regelbundna kontroller, och de skolor som inte uppfyller kraven gällande kvalité ska inte få fortsätta bedriva sin verksamhet tycker Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna (S):

Socialdemokraterna säger att många friskolor gör ett bra jobb och erbjuder hög kvalitet i undervisningen. De värnar rätten att välja skola och pedagogisk mångfald. Men de anser att reglerna kring friskolorna behöver ses över och kvalitetskraven behöver höjas.

Socialdemokraterna tycker aldrig att syftet med svensk skola ska vara vinst eller religiös påverkan. Skattemedel till skolan ska gå till utbildningen, därför ser de ett problem när många friskolor anställer för få lärare och specialpedagoger för att gå med vinst.

Höga betyg ska ges för att eleverna uppnår kunskapskraven, inte för att det ger en bra bild av skolan. Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor och stoppa vinstjakten.

Vänsterpartiet (V):

Vänsterpartiet anser att skolan är till för att utbilda sig och lämpar sig därför inte för affärstänkande. De tycker att en bra utbildning är en mänsklig rättighet och därför ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Elever ska kunna lita på att de har en skola att komma tillbaka till efter sommarlovet. Vänsterpartiet säger att skolan blir bättre om lärarna får fokusera på undervisning, istället för att locka till sig fler elever.

Miljöpartiet (MP):

Miljöpartiet är positivt inställda till friskolor och den pedagogiska mångfald de ger. Att det finns många olika skolor ger elever och föräldrar möjlighet att välja en utbildning som passar eleven. Miljöpartiet tycker att alla skolor däremot måste följa lagar och regler och kunna kontrolleras offentligt.

Miljöpartiet menar att alla skolor ska bedrivas med syftet att ge så bra utbildning som möjligt, och inte med ett vinstsyfte. Alla skolor måste därför hålla hög kvalitet så att det inte spelar någon roll för undervisningen var man väljer att gå i skolan.

Mer om: Läget kollar läget med riksdagspartierna
Mer från: TYCK
Mer från Läget