Fler kvinnor är långtidsarbetslösa

Foto: TT

Ungefär hälften av alla arbetslösa har varit det i mer än ett år. I vissa delar av landet är siffran högre än så. Långtidsarbetslösheten sjunker inte längre, vilket är ett trendbrott för kvinnor.

- De långtidsarbetslösa har sjunkit senaste året, men nu har nedgången stannat av, speciellt för kvinnor. Där handlar det om ett trendbrott, då det nu är fler långtidsarbetslösa kvinnor än män, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Det handlar framförallt om utrikes födda kvinnor med kort eller nästan ingen utbildning. Eftersom dagens arbetsmarknad präglas av svårare arbetsuppgifter kan det ta tid att få de grundläggande kunskaper som behövs. När en person inte har någon utbildning spelar inte konjunkturen med stor efterfrågan på arbetskraft så stor roll.

Antalet arbetslösa

I slutet av april hade 337 000 personer inskrivit sig hos arbetsförmedlingarna som öppet arbetslösa eller i olika program. 142 000 av dessa har varit utan jobb i mer än tolv månader.

I några av kommunerna kan andelen som varit utan jobb i ett år eller mer vara uppemot två tredjedelar. Vilket hänger ihop med många nyanlända och en svag arbetsmarknad på orten. Men det finns också kommuner med andelen långtidsarbetslösa på 20 procent.

Almérus tror att politikernas nedskärning på extratjänster kan vara en av orsakerna till att antalet långtidsarbetslösa kvinnor har ökat. Hon hoppas att de förslagna etableringsjobben ska få ner långtidsarbetslösheten.

Ett förslag till etableringsjobb ligger nu på regeringens bord. Både Centern och Liberalerna är positiva till ett sådant förslag som innebär att bland annat nyanlända och långtidsarbetslösa får lägre lön.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget