En ordlista i coronatider

Ordbok. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Coronakrisen har inte bara påverkat oss fysiskt. Den har också gett oss nya ord och begrepp som de flesta inte känner till. Vad betyder egentligen permittering och triagering? Läget ger dig en ordlista för att lättare förstå vad som sägs.

Epidemiolog

En epidemiolog försöker ta reda på sjukdomars orsak, förlopp och utbredning. Man försöker se samband mellan vilka olika grupper som drabbas och varför. Det behöver inte vara smittsamma sjukdomar som exempelvis covid-19 utan kan också vara sjukdomar som diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Flockimmunitet

Flockimmunitet innebär att en tillräckligt stor del av befolkningen blir immun mot en sjukdom. De personerna sprider då inte smittan vilket gör att risken minskar för de som inte är immuna. Folkhälsomyndigheten har inte flockimmunitet som ett uttalat mål.

Karensavdrag

Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön du får vid en sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Det innebär i praktiken att om du jobbar heltid, fem dagar i veckan, får du ingen sjuklön för första dagen du är borta från jobbet. Nu har regeringen beslutat att karensavdraget tillfälligt ska slopas. Det gör man för att folk som är sjuka inte ska gå till jobbet och smitta andra.

Pandemi

Pandemi är ett begrepp när en smittspridning sker över minst två kontinenter. Sedan början på 1900-talet har det skett fyra pandemier innan corona – Spanska sjukan, Asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan.

Permittering

Permittering är när anställda lämnar sitt arbete under en begränsad tid men behåller lön och förmåner. Företagen måste sedan ansöka hos Tillväxtverket för att få ersättning från staten.

Riskgrupp

En riskgrupp är en del av befolkning som är särskilt känslig för en viss sjukdom.

Social distansering

Social distansering handlar om att undvika fysisk kontakt och närhet till andra personer. Syftet är att minska spridning av smittsamma sjukdomar.

Triagering

Triagering är en process där man sorterar patienter och väljer ut vilka som är i störst behov av vård. Det man brukar välja ut patienter på är andningsfrekvens, kroppstemperatur och puls. Det är viktigt när väldigt många söker vård samtidigt och sjukhusen riskerar att bli överfulla.

Varsel om uppsägning

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar om uppsägningar inom ett företag.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Corona
Mer från Läget