Djurens betydelse för klimatet

En ny studie visar att vilda djur kan fånga upp mer än sex miljoner ton koldioxid per år. Det verkar möjligt att djuren kan ge klimatmålet en skjuts, men vissa forskare menar att tankesättet är vilseledande.

–Det är ingen lösning på grundproblemet, säger klimatforskaren Thorsten Mauritsen.

Djur har en betydande roll för jordens klimat och ekosystem.
Djur har en betydande roll för jordens klimat och ekosystem.

I tisdags rapporterade Sveriges Radio om en ny studie som visar att man kan motverka klimatförändringar genom att skydda vilda djur. Studien som publicerades i tidskriften Nature Climate Change visade att bland annat Gnuer fångar upp koldioxid när de betar.

Gnuer äter växter som är uppbyggda av kol. Dessa kolföreningar hamnar i gnuernas avföring som sedan lagras i marken med hjälp av dyngbaggar.

I studien ingick nio djurarter. En av dessa var den afrikanska skogselefanten som sprider frön och genom detta bidrar till fortplantning av träd som tar upp koldioxid.

Forskarna presenterar alltså vetenskapliga bevis där bevarandet av vilda djur och deras roller i ekosystemet kan fungera som en nyckelkomponent i naturliga klimatlösningar. Mer än 6 miljoner ton koldioxid kan fångas upp genom att skydda endast studiens nio djurarter.

Men är det verkligen så enkelt? Thorsten Mauritsen, lektor i klimatvetenskap, förklarar att vilda djur i sig inte binder koldioxid men att deras habitat i princip kan göra det, däremot i en begränsad mängd.

– Grundproblemet är att vi eldar upp fossila bränslen och därigenom tillför koldioxid som tidigare legat undangömd. Det är ju då positivt att man genom att skydda vilda djur snabbare kan få bort koldioxid från atmosfären igen, men det är ingen lösning på grundproblemet, säger Thorsten Mauritsen.

Han säger att det istället kan vara vilseledande att tro att man kan lösa problemet på det sättet.

Trots att vilda djurs uppfångning av koldioxid är begränsad, visar studien att skyddandet av djurarter har fördelar och spelar en viktig roll för välmåendet av vår planet, någonting som sällan uppmärksammas i klimatsammanhang.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Klimat
Mer från Läget