Det här menas med “en prick i registret”

När & för vem gäller vad?
När & för vem gäller vad?

Vad händer om ett barn bryter mot lagen? När blir man straffmyndig? Kan den som åkt dit för fortkörning med moppen inte ta körkort sen? Och det där med prickar i registret, vad menas med det? Här är svaren.

Du kanske hört någon slänga sig med formuleringen “en prick i registret”? Det är iallafall vad en plats i polisens brottsregister kommit att kallas i folkmun. Den som hamnat i brottsregistret - fått en prick - har på ett eller annat sätt brutit mot lagen och fått en så kallad påföljd för det. En dom är en variant av påföljd.

Uttrycket “prick i registret” är polisen Louise Åhlén lagom förtjust i. Hon menar att det bäddar för missförstånd:

– Till att börja med finns två register: Ett misstänkt-register som man inte får ta del av själv och sedan brottsregistret; det man syftar på när man pratar om “en prick”.

Louise Åhlén vill poängtera att brottsregistret är mer ingående än anonyma prickar.

– Har man blivit tagen för snatteri står det snatteri i registret, förklarar hon.

Den som brutit mot lagen kan stöta på svårigheter i vardagen. Ibland vill arbetsgivare ta del av brottsregistret, och för den som vill ta körkort kan tidigare bötfällningar i trafiken ställa till det. Men med det sagt varierar det från fall till fall. Hur länge uppgiften består beror på hur allvarligt brottet är. En fängelsedom hänger kvar i tio år efter frigivning, medan böter gallras efter fem. Men ålder spelar också in.

Till att börja med måste personen i fråga vara straffmyndig, och det blir man först vid 15 år. Mellan åldrarna 15-17 är livslängden för brottuppgifterna i registret kortare. Till exempel en villkorlig dom - som för alla fyllda 18 år betyder tio år i registret - blir istället fem för den omyndige. Viktigt att tänka på är dock att nya tillägg i registret kan få tidigare att stanna.

Men, betyder det här att det är fritt fram att bryta mot lagen för, säg 14 åringar? Nja, det får andra konsekvenser. Även om barn under 15 år inte kan dömas, bötfällas, eller tvångsomhändertas blandas Socialtjänsten in vid allvarligare brott. Louise Åhlén berättar om 31§ LUL - Lagen om unga lagöverträdare. Enligt den kan en utredning tillsättas om brottet är så grovt att det annars haft ett straff på minst ett års fängelse.

– Är det en mordbrand eller grov och upprepad skadegörelse kan det vara så att Socialtjänsten tillsammans med polisen inleder en utredning. Polisen utreder då inte ett brott egentligen, eftersom den som är under 15 år inte kan begå brott, men Socialtjänsten kan ändå ta hjälp från polisen om den som utsatts för brottet behöver ett skadestånd eller om barnets familj behöver stöd, säger hon.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget