Det är skillnad på våtmark och våtmark

Olika typer av våtmarker behövs för att både fåglar, fiskar och groddjur ska trivas. Det visar en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

Våtmark i Orlångens naturreservat i Huddinge.
Våtmark i Orlångens naturreservat i Huddinge.

De ständigt omtalade våtmarkerna är återigen på tapeten. Förra veckan kom en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet som visar att olika våtmarker gynnar olika arter. Fåglar och groddjur trivs bra tillsammans, medan fåglar och fiskar krockar. Därför kan det behövas separata våtmarker med olika mål för att gynna mångfalden.

Våtmarkerna är hem för en mängd olika djur- och växtarter. Deras ekosystem är komplexa och artrika. De binder också koldioxid och släpper ut mindre växthusgaser än torrmarker.

Det senaste seklet har dock nästan en fjärdedel utav Sveriges våtmarker försvunnit. Idag pågår därför ett arbete med att återskapa och anlägga nya våtmarker.

Men alla våtmarker passar inte alla arter, och det finns djur som inte verkar trivas ihop. Det menar forskare på Sveriges lantbruksuniversitet som har studerat 52 anlagda våtmarker.

En flicka och en liten groda.
En flicka och en liten groda.

Fåglar och groddjur tycker om varandra. De förekommer ofta tillsammans vilket tyder på att de gynnar varandra.

Fåglar och fiskar däremot går inte lika bra ihop. De har ett negativt samband, vilket innebär att de förekommer tillsammans mer sällan än förväntat. Det kan bero på konkurrens, att den ena äter den andra eller att de kort och gott inte gillar varandra.

Forskningen visar att olika typer utav våtmarker gynnar olika arter. Planering är därför viktigt vid återskapandet.

För den biologisk mångfalden kan det därför vara nödvändigt att skapa en blandning utav olika våtmarkstyper eller skapa specifika våtmarker där flera arter kan bo samtidigt.

Det är helt enkelt viktigt att skapa rätt våtmark på rätt plats.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Klimat
Mer från Läget