Deltidsbrandmän blir lite rikare

Ett nytt avtal har tecknats för räddningstjänstpersonal efter veckor av förhandlingar. Men fortfarande finns inget avtal som reglerar ersättning för extra arbete vid stora katastrofer.

Efter förra sommarens bränder var det många brandmän i landet som blev besvikna på den ersättning dem fick efter att ha jobbat många och långa arbetspass. Idag slås det fast att beredskapsersättningen för deltidsbrandmän i hela Sverige ska höjas med 2,3 procent, och med 40 procent under sommarveckorna. När brandmännen tar extra arbetspass med kort varsel ska ett extratillägg tillkomma, då med 30 procent per timme. Om arbetspassen överstiger åtta timmar ska timlönen också höjas med 155 procent.

Det nya avtalet ska enligt brandmännens riksförbund innebära bättre möjligheter att klara bemanningen på landets brandstationer. Avtalet omfattar 10 000 deltidsarbetande beredskapsbrandmän i hela Sverige, och ska gälla i tre år framöver. Brandmännens fackliga företrädare är nöjda.

– Vi har haft förhandlingar in i det sista. Man måste se till helheten i avtalet, och helheten är bra. Det ger förutsättningar till en fortsättning, vi är nöjda, säger Peter Bergh, förbundsordförande för BRF.

Lenita Granlund som är avtalssekreterare på Kommunal understryker dock att avtalet inte omfattar ersättning för extra arbete vid stora katastrofer.

– Det är fortfarande inte löst. Men därför är det väldigt bra att vi är klara med det här avtalet nu så att vi kan jobba vidare med ett katastrofavtal och förhoppningsvis ha det klart före sommaren, säger Lenita Granlund.

TT
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget