ANNA THÖRNQVIST: ”JAG SER FRAM EMOT DEN NYA TOBAKSLAGEN!”

Vad händer med askkopparna på till exempel tågstationerna runt om i landet?
Vad händer med askkopparna på till exempel tågstationerna runt om i landet?

MOTALA När den nya tobakslagen träder i kraft läggs ett ansvar som innebär nya eller utvidgade arbetsuppgifter för ett flertal aktörer.

Bitte Pettersson jobbar som fastighetsförvaltare i Motala kommun. Hon äger ansvaret över bland annat stationshuset och kommunhuset. I anslutning till stationshuset finns askkoppar som skulle kunna bli bortplockade i samband med att lagen träder i kraft.

– Vi har inte tittat på någonting sånt än så länge. Det är nytt för oss det här och vi har inte haft så mycket offentliga hus. Vi har mest skolor och sånt och där är det ju redan rökförbud, säger Bitte.

Lagen säger bland annat att den som disponerar en fastighet eller ett område, där rökförbud gäller, på ett tydligt sätt ska skylta och hålla personer som rör sig i området informerade om att rökförbud råder.

På centralstationen i Motala innebär det att fyra aktörer är inblandade. Trafikverket äger tunneln till perrongen och perrongen, kommunens gata- och parkenhet äger marken i den omedelbara närheten av stationshuset och parkeringsplatsen, fastighetsenheten, där Bitte jobbar, äger byggnaden och kommunens alkoholhandläggare eller miljö- och hälsoskyddsenhet kommer att bedriva tillsynsverksamheten.

Askkopp. Foto: Linus Elsinen

Anna Thörnqvist jobbar som alkoholhandläggare planerar inför sommaren och de utökade arbetsuppgifter som kommer med nya lagen. Hon räknar med att det under sommaren kommer att behövas en extra heltidstjänst för att klara arbetsbelastningen. De nya arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga tobakstillstånd då det blir tillståndsplikt på tobaken för försäljningsställen.

– Jag ser fram emot den nya tobakslagen, det kommer bli bra! säger Anna Thörnqvist.

Mer om: Den skärpta tobakslagen
Mer från: Nyheter
Mer från Läget