Allt fler knarkar på jobbet

Drogtesterna har nästan fyrdubblats på bara tio år.

Tusentals urin- och salivprover från hela landets arbetsplatser undersöks varje vecka - och allt fler testar positivt.

Det är fler unga som använder narkotika.
Det är fler unga som använder narkotika.

Anders Helander, sjukhuskemist på Karolinska universitetslaboratoriet, menar att de allt fler positiva svaren tyder på en ökning av droganvändningen i samhället. Nu blir det även vanligare att arbetsgivare drogtestar sin personal.

– Runt fem procent av de prover som är tagna på arbetsplatser är positiva för narkotikaklassade substanser, säger Anders Helander.

Faktum är att förekomsten av ett brett spektrum av substanser ökar. Det kan vara allt från alkohol och cannabis - till kokain och opiater.

– Rester av droger kan finnas kvar i flera dagar, så ett positivt prov betyder inte att personen har varit påverkad på arbetstid. Men det visar att personen har använt alkohol eller droger, säger Anders Helander.

Rester av droger kan finnas kvar flera dagar, menar sjukhuskemisten Anders Helander från Karolinska.
Rester av droger kan finnas kvar flera dagar, menar sjukhuskemisten Anders Helander från Karolinska.

I en rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) framgår det att ungdomar är tydligt överrepresenterade när det gäller användning av narkotika. 2021 använde 14% av ungdomar i åldersgruppen 17-21 någon form av narkotikaklassad substans de senaste 12 månaderna.

Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN, förklarar varför droger är så pass vanligt bland just ungdomar.

– Det är en tid där man provar på att göra sådana saker. Sen kommer vuxenlivet med familj och arbete och då är det många som slutar använda narkotika. Men vissa blir ju kvar och använder stora mängder, säger Ulf Guttormsson till Läget.

Fredrik Sparring, specialistläkare på Avonova, menar att de företag som erbjuder stöd och uppföljning kan bidra till en vändpunkt för de som testar positivt. Däremot är hans erfarenhet att det ofta tar många år innan arbetsgivaren tar tag i problemet.

– För vissa handlar det om ett missbruk som pågått en längre tid och som kanske har förlorat familj och vänner. Det är viktigt att inte skuldbelägga den som testar positivt utan att i stället erbjuda hjälp.

Ämnen i artikeln
Mer från: Krim
Mer från Läget